Privacybeleid Oenemanaaimachines.nl

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van oenemanaaimachines.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat oenemanaaimachines.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Oenemanaaimachines.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Bij de aankoop van een product en de daarbij behorende processen (bestellen, bezorgen, retourneren, repareren, garantie en contact met de klantenservice) hebben wij een aantal gegevens nodig.

Om de beste service te kunnen bieden, hebben wij een aantal gegevens nodig. (reviews, klanttevredenheidsonderzoek, uw account, nieuwsbrief, e-mail, persoonlijk advies, acties en social media).

Voor bovenstaande doelstellingen kan Oenema Naaimachines de volgende persoonlijke gegevens van u vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Heeft u zich alleen aangemeld voor de nieuwsbrief, dan worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen voor de duur dat u staat ingeschreven.

We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Daarbij houden wij ons aan hetgeen bij wet is vereist.

Verstrekking van uw persoonlijke gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden.

Dit is het geval bij:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van Oenema Naaimachines
 • Het verzorgen van betalingen. Betaald u middels IDeal, dan worden uw gegevens veilig behandeld door Mollie. Wij hebben geen zicht op uw betaalgegevens en krijgen een melding wanneer aan de betaling is voldaan. Betaald u via bankoverschrijving, dan bewaren wij uw gegevens op onze eigen beveiligde server.
 • Het verzenden van uw bestelling.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en andere uitnodigingen.
 • Het sturen van uitnodigingen voor reviews.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten om uw privacy te waarborgen. Uw persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het geval van een politieonderzoek). We kunnen uw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden indien u ons daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen gevestigd buiten de EU.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daartoe hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Oenema Naaimachines kennis (kunnen) nemen van uw persoonlijke gegevens zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden voor onze systemen.
 • We maken back-ups om de gegevens te herstellen ingeval van incidenten.
 • We bekijken regelmatig opnieuw naar onze maatregelen om deze te evalueren.

Rechten omtrent uw persoonlijke gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke bij ons bekend zijn. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonlijke gegevens. u heeft het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens te laten overdragen aan u zelf of een derde. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden als hierboven omschreven, altijd weer intrekken.

Alvorens in te gaan op bovenstaande kunnen wij u vragen om legitimatie.

Heeft u een klacht omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. We zullen ons uiterste best doen om voor een passende oplossing te zorgen. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat recht heeft u altijd. 

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Oenema Naaimachines

Rotstergaastweg 47
8452 LA Nieuweschoot

0513-623391

info@oenemanaaimachines.nl

Volg ons op Facebook